Vượt trội trong sản xuất
Thông điệp của Chủ tịch Công ty
Chất lượng chính là cách để duy trì hoạt động. Từ hoạt động kinh doanh của Công ty trên thị trường thế giới, chúng tôi đã tạo ra những định chuẩn mới trong lĩnh vực nhiệt luyện mà trọng tâm là công nghệ đổi mới đi kèm với Chất lượng, Chi phí và Giao hàng đúng hạn (QCD)...
Điều khoản sử dụng

Dowa Thermotech Ltd đảm bảo thông tin trên website là đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, Dowa Thermotech Ltd không thể đảm bảo độ chính xác của thông tin. Dowa Thermotech Ltd không chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng khi cá nhân truy cập website hoặc bên thử ba sử dụng thông tin trên website.

Công ty xây dựng Website và nội dung trên trang web trên cơ sở “không ràng buộc”. Người sử dụng có thể gặp rủi ro khi sử dụng website và các thông tin liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đại diện, xác nhận và bảo đảm thông tin và nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn với mọi hình thức bảo đảm chứng thực, độ chính xác và bảo đảm khả năng bán hàng, phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quy chế bảo hành (nếu có) theo pháp luật hiện hành. Dowa Thermotech Ltd cũng không đại diện, xác nhận và bảo đảm các thông tin liên quan đến website do bên thứ ba sử dụng.

Giới hạn trách nhiệm

ICông ty không chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng, bao gồm nhưng không giới hạn, hư hỏng gián tiếp, không lường trước được, đặc biệt, các hư hỏng về sau hoặc hư hỏng khó theo Hợp đồng, vi phạm hoặc trách nhiệm phát sinh trong quá trình sử dụng website của các bên hoặc thiết bị không hoạt động, sự cố, gián đoạn, tạm ngừng, sai sót, chậm trễ trong quá trình vận hành và truyền động, vi rút máy tính, dây chuyền không hoạt động, mất dữ liệu, hoặc thiệt hại khi sử dụng liên đến website này hoặc các website khác trong quá trình bên thứ 3 sử dụng nội dung website để vận hành thiết bị ngay cả khi công ty biết có các hư hỏng có thể xảy ra.

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác

Trừ khi được xác nhận cụ thể hoặc ghi chú phía dưới, tất cả nội dung website như giấy trắng, tình huống, biểu đồ, biểu tượng và sơ đồ tổng thể website đều là tài sản duy nhất và độc quyền của Dowa Thermotech Ltd.

Sử dụng website

Nội dung trong website dành riêng cho người sử dụng website. Nghiêm cấm hành vi sao chép (Kể cả sao chép sử dụng cá nhân), bổ sung, tiết lộ, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sao lại, chuyển tiếp, bán lại hoặc tái xuất bản mọi nội dung website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Sửa đổi

Tại bất cứ thời điểm nào, Dowa Thermotech Ltd có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung website mà không cần thông báo trước. Quý vị cần thường xuyên kiểm tra các điều khoản và điều kiện đã nêu. Khi sử dụng các thông tin đã sửa đổi tức là quý vị đã đồng ý với những thông tin sửa đổi, bổ sung và thay thế.