Lò băng chuyền kiểu lưới
Lò băng chuyền kiểu lưới
Giới thiệu chung

Hệ thống lò băng chuyền liên tục kiểu lưới của Dowa Thermotech Ltd được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho một dải rộng các ứng dụng xử lý nhiệt – bao gồm cả loại sử dụng không khí và loại không sử dụng không khí – như Tôi, Thấm cacbon, Thấm cacbon nitơ, Rửa, Ủ, Ram, Ủ đẳng nhiệt và Khử ứng suất.

Đặc tính
  • Công suất 80kg/giờ - 1000 kg/giờ
  • Nhiệt độ hoạt động từ 180oC đến 900 oC
  • Có thể sử dụng ni tơ- metanol hoặc môi trường khí hấp thụ nhiệt để vận hành
Ứng dụng
  • Dập
  • Đúc
  • Rèn
  • Gia cố
  • Bộ phận máy chính xác
  • Cần đẩy van