Vượt trội trong sản xuất
Thông điệp của Chủ tịch Công ty
Chất lượng chính là cách để duy trì hoạt động. Từ hoạt động kinh doanh của Công ty trên thị trường thế giới, chúng tôi đã tạo ra những định chuẩn mới trong lĩnh vực nhiệt luyện mà trọng tâm là công nghệ đổi mới đi kèm với Chất lượng, Chi phí và Giao hàng đúng hạn (QCD)...
Chứng chỉ
Công ty quan tâm chi tiết đến quy trình thực hành sản xuất tốt, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu và cam kết vĩnh viễn đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả. Chất lượng là yếu tố cốt lõi của mọi sản phẩm, quy trình và dịch vụ.
 

Các cơ sở sản xuất của Dowa Thermotech Ltd tại các quốc gia đã được cấp nhiều chứng chỉ chất lượng 

  • Nhật Bản
  • Ấn Độ
Nhật Bản
Lò nhiệt luyện thương mại -
Bangalore
Sản xuất lò -
Lò nhiệt luyện thương mại -
Pune
Lò nhiệt luyện thương mại -
Gurgaon
Lò nhiệt luyện thương mại -
Chennai
Lò nhiệt luyện thương mại -