Vượt trội trong sản xuất
Thông điệp của Chủ tịch Công ty
Chất lượng chính là cách để duy trì hoạt động. Từ hoạt động kinh doanh của Công ty trên thị trường thế giới, chúng tôi đã tạo ra những định chuẩn mới trong lĩnh vực nhiệt luyện mà trọng tâm là công nghệ đổi mới đi kèm với Chất lượng, Chi phí và Giao hàng đúng hạn (QCD)...
Liên hệ
ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Dowa Thermotech Co Ltd

208 Wireless Road Building, Room No 402
No 208 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
 
Email: corporate@dowahightemp.com

YÊU CẦU KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ

DOWA THERMOTECH LTD.

1C, Giai đoạn 2, Khu Công nghiệp Peenya
Bangalore, Karnataka,
Ấn Độ.
ĐT: +91 80 28395917/ 28394076/ 28391446
Fax: +91 80 28390490/ 28392661
Email: sales@dowahightemp.com
YÊU CẦU THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN LÒ
Email: services@dowahightemp.com
MẪU YÊU CẦU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng
*
Địa chỉ email
*
Số điện thoại
*
Cơ quan
Địa chỉ
Số ký tự còn lại -
Sản phẩm
Yêu cầu
Số ký tự còn lại -