Vượt trội trong sản xuất
Sản phẩm
Thông tin nhanh
    • Đảm bảo tăng cường khả năng chống mài mòn và mỏi của vật liệu
    • Phương pháp không gây ô nhiễm
    • Hoàn toàn tự động với các hệ thống bảo đảm an toàn mạnh và vững chắc.
Lò thấm ni tơ mềm kiểu buồng
Lò thấm ni tơ mềm kiểu buồng
Giới thiệu chung

Lò THN Dowa Thermotech Ltd Toughnite là một phương pháp không gây ô nhiễm giúp thấm ni tơ mềm cho kim loại. Các bộ phận được nung ở nhiệt độ thấp hơn điểm biến đổi A-1 trong môi trường khí hỗn hợp gồm ammoniac và khí hấp thụ nhiệt. Trong khi thép cần thấm cacbon hay thấm nitơ phản ứng với cacbon và nitơ, nitơ sẽ khuếch tán vào vật liệu và đảm bảo tăng cường khả năng chống mài mòn và mỏi của vật liệu.

 

Lò THN cung cấp một môi trường được bảo vệ hoàn toàn cho phần gia công nhờ cách thức vận hành hoàn toàn tự động.

Đặc tính
  • Nhiệt độ đồng đều
  • Khuếch tán đồng đều độ dày các lớp
  • Môi trường ổn định (NH3 dư)
Ứng dụng
  • Thấm nitơ mềm gang, thép sử dụng khí